top of page
logo_koelnmesse.png
victam-logo.png

Events for the Animal & Aquatic Feed, Petfood, Rice & Flour Milling Industries

www.go2fair.com | Koelnmesse Vietnam Rep | Victam Vietnam
Công ty TNHH Phương Bắc | Tòa nhà IDC, tầng 9, 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
info@go2fair.com www.koelnmesse.com

  • Facebook
  • YouTube
bottom of page