top of page
Liên hệ
Vị trí văn phòng

Đại diện Koelnmesse tại Việt Nam
C/o: Công ty TNHH Phương Bắc
Tầng 9, Tòa nhà IDC, 163 Hai Bà Trưng,
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
tel: +(84-28) 3822 7655
fax: +(84-28) 3822 4775
koelnmesse@export2global.com 
www.go2fair.com/koelnmesse  

Koelnmesse Vietnam Rep
C/o: The North Ltd
Floor 9, IDC Building, 163 Hai Ba Trung,
District 3, Ho Chi Minh City
tel: +(84-28) 3822 7655
fax: +(84-28) 3822 4775
koelnmesse@export2global.com 
www.go2fair.com/koelnmesse  

bottom of page