top of page
Liên hệ
Vị trí văn phòng

Đại diện Koelnmesse tại Việt Nam
C/o: Công ty TNHH Phương Bắc
Tầng 9, Tòa nhà IDC 163 Hai Bà Trưng,
Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
tel: +(84-28) 3822 7655
fax: +(84-28) 3822 4775
koelnmesse@export2global.com 
www.go2fair.com/koelnmesse  

bottom of page